logo

Nieuwsbrief januari 2022

Een Behaaglijk-2022
Het nieuwe jaar is alweer begonnen. We hopen dit jaar weer een stap te zetten om de Nude behaaglijker te maken. Er zijn verschillende plannen, onder andere om het project Nude in het Groen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (weer) te laten plaatsvinden. Laten we de Nude weer aankleden!
Meer lezen...

Plan voor de Rhenense Nude: Nude 2.0

In de Rhenense Nude zijn de bewoners ook actief. In de vorige nieuwsbrief stond een bericht over de plannen voor een bijna 30 ha groot zonneveld tussen de N224 en de Wageningse Afweg. Inmiddels wordt door de omwonenden nagedacht over alternatieven en mogelijkheden om de Rhenense Nu op een andere manier te ontwikkelen en een gebruikscoöperatie Nude 2.0 op te …

Meer lezen
Plan voor de Rhenense Nude: Nude 2.0

Meedenken met de Gebiedsaanpak Binnenveld

laanboom
In het hele Binnenveld, waar de Nude onderdeel van is, loopt sinds vorig jaar het project Aanpak Binnenveld. Het belangrijkste doel van dit gebiedsproces is om die stikstofdepositie naar beneden te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door het intrekken en aanpassen van vergunningen of het opkopen van veehouderijbedrijven. Daarnaast zal geïnventariseerd worden welke andere gebiedsopgaven er zijn en welke mogelijkheden er zijn om alle opgaven integraal op te pakken. Het projectteam van het gebiedsproces organiseert op 10 februari een (online) bijeenkomst om te informeren over de ontwikkeling van het Binnenveld, en inzichten en vragen van betrokkenen te horen. Vanwege Corona is het een online uitzending. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 21.30. Aanmelding is mogelijk via de website: www.gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl
MailPoet