logo

Nieuwsflits september 2021

vooraankondiging buurtmarktherzien
Op zaterdag 11 september vindt er een buurtmarkt plaats in de Nude, georganiseerd door de Nieuwe Nu. De markt is geopend tussen 13.00 en 17.00 uur in de tuin van het Thomashuis aan de Lawickse Allee 222 in Wageningen.
Op de markt staan kramen waarin bewoners, gebruikers en organisaties die actief zijn in de Nude informatie geven over hun plannen. U hoort er meer over initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw, lokaal voedsel verbouwen, het verhogen van de biodiversiteit, duurzame energie op de Ossenkampen, tiny houses en kleinschalige recreatie. Al deze initiatieven kunnen plaatsvinden in het westelijke buitengebied van Wageningen tussen de Grebbedijk, de Zijdvang, het Nieuwe Kanaal en de stadsrand.
De projectgroep van de Nieuwe Nu heeft een voorstel voor een landschappelijk raamwerk gemaakt voor de Nude. Dit raamwerk zal dienen als basisplan voor het landschap waarbinnen toekomstige ontwikkelingen een plek kunnen vinden. Wensen en ideeën uit het gebied zijn vertaald naar een viertal thematische kansenkaarten. Met behulp van voorbeelden wordt een toekomstbeeld geschetst voor de Nieuwe Nu,anno 2050. Ook presenteren we het Nieuwe Nu-spel, dat de komende tijd op verschillende locaties wordt gespeeld. Hiervoor kan iedereen zich aanmelden. De uitkomsten van de buurtmarkt zullen onderdeel zijn van de uitwerking van de Visie Buitengebied van de gemeente.
In verband met coronamaatregelen die nog steeds gelden, wordt de markt als een infomarkt met een looproute georganiseerd. Dat betekent dat de 1.5m regel van kracht is.

Boeren, burgers en buitenlui, iedereen is uitgenodigd om te komen, informatie te vergaren, vragen te stellen en zich aan te melden om mee te doen met de plannen.
Zet 11 september in uw agenda en kom bij voorkeur op de fiets.
Het nieuwe Nu spel

Expeditie Achtertuin

Screenshot 2021-09-02 at 15.20.40
rvb-sprinkhaan3303
Een aantal bewoners van de Oude Nude doen mee met de Expeditie Achtertuin.
Het doel is om zoveel mogelijk planten en dieren te tellen in de tuinen van het buurtschap.
In de Oude Nude zijn voldoende aanmeldingen maar als u ook wilt meedoen met uw weg, straat of buurtschap, kijk dan op de site van Expeditie achtertuin
De Expeditie in de Nude vindt plaats in het tweede weekend van oktober.
In het project Expeditie Achtertuin gaat de Stichting Taxon mensen helpen de verborgen natuur in hun tuinen en op hun balkons wetenschappelijk te onderzoeken. Daar leven honderden, zelfs duizenden, dier- en plantensoorten. Meestal worden die over het hoofd gezien als we denken aan “stadsnatuur”, maar ze zijn net zo belangrijk zijn als dat egeltje in het park of die ijsvogel in de gracht. Sterker nog: al die mininatuurgebiedjes rond onze huizen samen hebben waarschijnlijk een grotere biodiversiteit dan het openbaar groen in de stad.
Bijgestaan door experts en een mobiel laboratorium brengen bewoners in een wijk of buurtschap in kaart welke soorten in hun eigen tuinen of balkons voorkomen. Daarbij krijgen ze aanbevelingen om de natuurwaarde verder te verbeteren. Met raamposters, een eigen natuurhistorische collectie en/of een eigen projectpagina op waarneming.nl worden de resultaten openbaar gemaakt.

Stadsboerderij Veldoord

Stadsboerderij Veldoord
Drie inwoners van de wijk Noordwest, Koen Warnaar, Rowan Phillips en Lars Ridder, hebben een plan gemaakt voor een een nieuwe Stadsboerderij aan de westrand van Wageningen
De bedoeling is dat de stadsboerderij op de hoek van de Slagsteeg en het Nieuwe Kanaal een veelheid aan functies gaat vervullen. Fruit, groente en eieren worden geproduceerd volgens het zogenaamde CSA model (Community Supported Agriculture). De producten worden door de leden van de tuin zelf geoogst. De tuinder krijgt een vast bedrag per jaar en leden krijgen hiervoor hun aandeel in de oogst van groenten, fruit en eieren, geheel zelf te kiezen.
Naast lokale voedselproductie levert de stadsboerderij ook een bijdrage aan de klimaatopgave. Doordat de stadsboerderij zich naast de stad bevindt zijn er minder transportkosten en verpakkingsmaterialen nodig dus wordt er minder CO2 uit gestoten.
Meer weten over dit initiatief? Kijk op de facebook pagina van Veldoord
MailPoet