logo

Nieuwsbrief oktober 2021

Komend weekend is de Expeditie Achtertuin in de Oude Nu!

Bewoners van Oude Nu gaan samen met specialisten van stichting Taxon Foundation op zoek naar verborgen natuur. Waar? Gewoon in hun achtertuin. Van 8 t/m 11 oktober strijkt een mobiel lab neer in de wijk. Een team van experts trekt samen met de deelnemers met netten, vallen en potjes rond de huizen om insecten en andere beestjes en onkruid te …

Meer lezen
Expeditie Achtertuin in de Oude Nu

Gebiedsbijeenkomst gemeente over uitwerking Visie Buitengebied

laanboom
Vervolg op de Visie Buitengebied van de gemeente Wageningen
Op 13 juli 2020 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen om voor de transformatiezone een gebiedsplan op te stellen. Het gaat om het buitengebied ten noorden en westen van de stad. Een globaal gebiedsplan is in concept opgesteld door bureau Los Stad om Land. Het plan gaat in op de kernkwaliteiten van de verschillende deelgebieden van het transformatiegebied en geeft aan hoe deze versterkt kunnen worden.
U kunt het concept-gebiedsplan raadplegen via de Stem van Wageningen:
https://stemvan.wageningen.nl.
De gemeente Wageningen nodigt u uit om over dit plan uw mening te geven. Dit kan vanaf 7 oktober tot en met 3 november 2021 op de volgende manieren.
a. Schriftelijk of telefonisch bij Monique Mol: monique.mol@wageningen.nl; 0317 - 49 28 78.
b. Mondeling tijdens gebiedsbijeenkomst.
c. Ook kunt u een commentaar achterlaten op de website stemvan.wageningen.nl.

Gebiedsbijeenkomst 14 oktober 2021
Op donderdagavond 14 oktober 2021 vanaf 19:30 tot 21:00 uur wordt door de gemeente een gebiedsbijeenkomst georganiseerd. U bent uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen en uw mening te geven. In verband met corona dient u zich aan te melden. Dat is mogelijk tot en met maandag 11 oktober bij Monique Mol. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging alsmede aanvullende informatie over de locatie van deze bijeenkomst.

De Nieuwe Nu is een pilot
Voor de Nude zijn we al een stuk verder met planvorming en uitwerking van ideeën, dan in andere delen van het buitengebied, De gemeente Wageningen heeft de Nieuwe Nu aangewezen als pilotproject, een voorbeeld hoe de Visie Buitengebied uitgewerkt wordt als het in intensieve samenspraak tussen bewoners plaatsvindt.
MailPoet