logo

Nieuwsbrief december 2021

Nude -Titia-230920 (28)
Er speelt van alles in de Nude en niet alleen in het Wageningse deel. In de Rhenense Nude zijn er plannen voor een groot zonneveld. De Nude houdt niet op bij de gemeente- en provinciegrens. Daarom denken we graag mee en hebben we contact met onze Rhenense 'Nude'- buren.
Het is alweer een paar maanden geleden dat de buurtmarkt plaatsvond. Sindsdien is de Nieuwe Nu bezig geweest met het uitwerken van het Nieuwe Nu spel. Graag spelen we het spel met alle geinteresseerden, alleen is Corona nog even een spelbreker. Zodra het weer kan sturen we een uitnodiging!
Tenslotte willen we in 2022 de spa in de grond steken en een aantal van de Nieuwe Nu projecten realiseren. U hoort hier binnenkort meer over.

Landschappelijk raamwerk voor de Nude

Op de buurtmarkt is ons idee voor een landschappelijk raamwerk gepresenteerd. Dit landschappelijk raamwerk is ontwikkeld in samenspraak met mensen uit de Nude. Vragen of opmerkingen zijn welkom.

https://www.youtube.com/watch?v=sgy7dBWKYbc

Meer lezen
Landschappelijk raamwerk voor de Nieuwe Nu

Plannen voor een zonneveld van 29,7 ha in de Rhenense Nude

zonneveld Nude Rhenen
Energiecooperatie Rhenen heeft samen met Solarfields initiatief genomen voor het ontwikkelen van Zonnepark Nude. Het plangebied is 29,7 ha groot en ligt in het buitengebied ten oosten van de Grebbeberg, tussen de N225 en de Afweg.
Op vrijdag 10 december vindt er een veldbezoek plaats. Deskundigen van het ecologisch adviesbureau Eelerwoude zullen hierbij aanwezig zijn. Doel van het veldbezoek is de ecologische en landschappelijke kenmerken van het gebied in kaart te brengen. Dit dient als basis bij het verdere onderzoek en de uitwerking voor de landschappelijke inpassing. Er worden geen conclusies over de indeling van het zonneveld getrokken, dit komt later in het proces aan de orde.
Als u in de gelegenheid bent, dan kunt u hierbij aansluiten. Het veldbezoek start om 10 uur, verzamelen langs de Afweg.
Meer informatie: https://www.energiecooperatierhenen.nl/zonnepark-nude-2/
MailPoet