webinar

Uitnodiging Webinar 31 maart

Er is veel respons gekomen op onze oproep om ideeën voor de Nude aan te leveren. Op woensdag 31 maart gaan we met deze ideeën aan de slag en organiseren we een webinar van 20.00 tot 21.30 uur. Voorzitter is Rob Janmaat van Communicatiebureau de Lynx.
Belangrijke vragen zijn: Wat gaan we aanpakken in de Nude, waar gaan we mee beginnen en hoe gaan we de plannen realiseren?
We hebben de ideeën ingedeeld in vier thema’s: Lokale voedselproductie/natuurinclusieve landbouw, duurzame energie, vergroten biodiversiteit en recreatie in het landschap. Alle ideeën zijn te vinden op https://www.denieuwenu.nl/doe-mee/
Op de homepage van de website staat het programma van het webinar.
Aanmelden kan nog steeds!

Thema: Lokale voedselproduktie

Herenboeren

https://vimeo.com/314484703 Met een groep enthousiastelingen uit Wageningen zijn we aan het kijken of het mogelijk is om een 'buurtboerderij' op te starten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via het Herenboeren concept. In dit concept is het mogelijk om voor een grote groep (500 monden) lokaal voedsel te produceren op zo'n 15-20 ha grond in de omgeving van Wageningen. Zo krijg je …

Meer lezen
Herenboeren

Thema: Recreatie in het landschap

Verandering begint met goede infrastructuur!

Alle verandering begint met een goede infrastructuur. Met het oprukken van de stad (Kortenoord) voldoet de huidige wegeninfrastructuur niet meer. Concreet betekent dit het (verder) autoluw maken van de bestaande wegen en het ontwerpen/aanleggen van een fiets- en wandelnetwerk (zoals op de Eng). Niet alleen voor de fervente wandelaar, maar ook voor een ommetje. Thema: Recreatie

Meer lezen
Verandering begint met goede infrastructuur!

Thema: verhogen biodiversiteit

Verhogen biodiversiteit op de akkers

Mijn idee: Op de akkers en op braakliggende terreinen in en rond de Nude komen uitzonderlijk veel soorten akkeronkruiden voor, waaronder verschillende soorten die op de Rode Lijst staan (o.a. spiesleeuwenbek, eironde leeuwenbek, kleine wolfsmelk, gegroefde veldsla en blauw walstro). Bij verkeerd beheer verdwijnen deze bijzondere soorten. Door akkertjes in te richten en bij het beheer ervan rekening te houden …

Meer lezen
Verhogen biodiversiteit op de akkers

Thema: Duurzame energie

Duurzame energie voor Buurtschap de Oude Nu

Op de gronden naast Nudepark 2 komt een zonnepark. Hoe kunnen we als buurtschap de Oude Nu naast de lasten ook in de lusten delen? Kunnen we mede-eigenaar worden en onze energie tegen een laag tarief van dit zonneveld geleverd krijgen? Of willen we op een andere manier gezamenlijk onze eigen duurzame energie produceren, bijvoorbeeld met een kleine windmolen? De …

Meer lezen
Duurzame energie voor Buurtschap de Oude Nu
MailPoet