homepage nieuwsbrief def
Het nieuwe jaar is begonnen! We wensen iedereen een goed 2021 en hopen in dit jaar een aantal mooie projecten te realiseren in de Nude.
Half december is onze website online gegaan en we hebben al veel reacties ontvangen. In deze eerste nieuwsbrief laten we u alvast enkele van de eerste ideeën zien die zijn ingestuurd. Mocht u mee willen denken met één van deze ideeën dan kunt u dat via info@denieuwenu.nl laten weten.
En natuurlijk kunt u de komende maanden nieuwe ideeën insturen. Dit hoeven geen uitgewerkte plannen te zijn. We denken graag met u mee bij het concreet maken van ideeën.

Bijzondere plekken verzamelen! Doet u mee?

Wandelaars nieuwe Nu
Stel u krijgt hoog bezoek! Aan u wordt gevraagd om een rondleiding te geven in het gebied waar u woont en of werkt. Welke plekken in het gebied laat u zien en wat vertelt u erbij? En waarom heeft u juist deze plekken uitgekozen?
Dat is niet alleen leuk om te horen voor het bezoek maar ook voor andere mensen die het gebied wonen en werken. Daarom nodigen we u uit om gewapend met een fototoestel, een tekenblok, of met een video of audiorecorder uw bijzondere plekken met ons te delen.
Op de website maken we een kaart waarop alle plekken worden aangekruist.
Door de plekken met elkaar te verbinden maken we een wandel/fietsroute door het gebied die voor iedereen nú al te maken is en binnenkort als de Coronamaatregelen versoepelen maken we er een gezamenlijke excursie van! Doet u mee?

Nieuw idee: Gemeenschappelijke buurttuin

Het buurtschap de Oude Nude wordt gevormd door een gezellige groep bewoners. Het ontbreekt in het buurtschap echter aan een gemeenschappelijke (buiten)ruimte voor de buurtgenoten (en voor bezoekers of derden).  Een dergelijke  gemeenschappelijke buitenruimte zal ingericht moeten worden passend bij het karakter van het landschap en zal een maatschappelijke functie hebben. Denk hierbij aan een buurttuin/ boomgaard waarin groenten en …

Meer lezen
Gemeenschappelijke buurttuin

Nieuw idee: Verhogen biodiversiteit op de akkers

Op de akkers en op braakliggende terreinen in en rond de Nude komen uitzonderlijk veel soorten akkeronkruiden voor, waaronder verschillende soorten die op de Rode Lijst staan (o.a. spiesleeuwenbek, eironde leeuwenbek, kleine wolfsmelk, gegroefde veldsla en blauw walstro). Bij verkeerd beheer verdwijnen deze bijzondere soorten. Door akkertjes in te richten en bij het beheer ervan rekening te houden …

Meer lezen
Verhogen biodiversiteit op de akkers

Nieuws van de afgelopen weken


Uw mening over duurzaam opwekken energie

Nederland wil in 2020 voor de helft op duurzame energie draaien. In de Regio Foodvally dragen we daar ons steentje aan bij. Daarom wordt er met 7 gemeenten, 2 provincies, 2 waterschappen en vele andere partijen en inwoners een regioplan gemaakt. Een groep inwoners uit de hele regio, een zogenaamd burgerforum, geeft advies over dit regioplan dat doen zij vanuit …

Meer lezen
Uw mening over duurzaam opwekken energie

Masterclass produceren in de korte keten voor boeren in Regio Foodvalley

Een eigen landwinkel starten, je melkveebedrijf uitbreiden met een voedselbos, je melk verwerken tot Syrische kaas; voorbeelden die aan de orde komen bij de Masterclass Produceren in de Korte Keten. De Masterclass wordt georganiseerd vanuit Boer aan het Roer. Boer aan het Roer is onderdeel van de Regio Deal Foodvalley en zet in op het versnellen van de ontwikkeling naar …

Meer lezen
Masterclass produceren in de korte keten voor boeren in Regio Foodvalley

Meedenkavond landschaps- en biodiversiteitsfonds

De gemeente Wageningen organiseert een online bijeenkomst om mee te denken over een landschaps- en biodiversiteitsfonds op 28 januari van 18.30 tot 21.00 uur. De gemeenteraad van Wageningen heeft vorig jaar een Visie voor het buitengebied vastgesteld, met daarin concrete acties. Zoals de oprichting van een landschap- en biodiversiteitsfonds waarmee de mogelijkheid ontstaat langjarig onderhoud en beheer van landschapselementen te …

Meer lezen
Meedenkavond landschaps- en biodiversiteitsfonds
MailPoet