Gemeenschappelijke buurttuin

Het buurtschap de Oude Nude wordt gevormd door een gezellige groep bewoners. Het ontbreekt in het buurtschap echter aan een gemeenschappelijke (buiten)ruimte voor de buurtgenoten (en voor bezoekers of derden).  Een dergelijke  gemeenschappelijke buitenruimte zal ingericht moeten worden passend bij het karakter van het landschap en zal een maatschappelijke functie hebben. Denk hierbij aan een buurttuin/ boomgaard waarin groenten en fruit verbouwd kunnen worden. Ook zou zo’n tuin een verrijking van de biodiversiteit  met zich meebrengen wanneer deze met aandacht voor de natuurwaarde ingericht wordt  met weidebloemen, poelen en houtwallen.  Om de gemeenschappelijkheid te versterken kan de tuin ingericht worden met een picknickbank, vuurplaats en speelveld met (natuurlijke) speeltoestellen (zoals boomstammen).  Een dergelijke buurttuin zou het beste op één van de weilanden aan de noord-zijde van de Lawickse Allee kunnen liggen. De tuin kan ook als een rustplaats fungeren voor wandelaars die gebruik maken van het klompenpad.

Bart van de Vossenberg

Thema: Recreatie