Over de nieuwe nu

Voor wie?

De Nieuwe Nu is een platform voor alle "Nuusen", voor bewoners, grondeigenaren en (agrarische) bedrijven in de Nude. Gezamenlijk willen we een gesprek voeren over de toekomst van het gebied. We gaan op zoek naar kleine en grote, vernieuwende, slimme ideeën om het wonen en werken in de Nude nog beter te maken en het landschap duurzaam mooi te laten zijn. Zo willen we de krachten bundelen en kunnen we met elkaar bouwen aan de toekomst.

Waarom?

De Nude gaat ons aan het hart. De afgelopen decennia is het landschap sterk veranderd. Zo zijn veel oude boomgaarden verdwenen en wordt het bedrijvenpark Nude 2 gebouwd.

In juli 2020 heeft de gemeenteraad de Visie Buitengebied vastgesteld. In die visie wordt de Nude een transitiezone genoemd. Transitie betekent verandering. Wat gaat er veranderen? Wat betekent dit voor de landbouw? Komen er zonnevelden en windmolens? Hoe gaat het eruit zien? Daar kunnen we nu invloed op uitoefenen.

Ons doel? Dat we met elkaar over een paar jaar kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in de Nude is verbeterd met ruimte voor toekomstbestendig boeren. En dat we samen onze omgeving kunnen vormgeven zodat de Nude in de toekomst nog mooier wordt!

Tijdlijn

Start

De Nieuwe Nu maakt zich bekend en gaat gesprekken aan met buurtbewoners, agrariërs en andere grondeigenaren in de Nude.

(december 2020)

Nadenken en uitwisselen

De Nieuwe Nu wil een platform zijn waar we met elkaar praten over hoe we het gebied ontwikkelen. Op deze website kan iedereen ideeën en meningen kwijt over de Nude. Doel is om discussie los te maken. Dat doen  we online, maar ook in kleine groepen als het mogelijk is.

(december 2020 - februari 2021)

Ideeën uitwerken

In kleine groepen worden de genoemde ideeën uitgewerkt. Wat is wenselijk en wat zijn de kansen om het te realiseren? Hoe kunnen we onze krachten bundelen? We kunnen hulp van experts inroepen, mensen samen brengen, helpen om het plan uit te werken en financiën rond te krijgen.

(december 2020 - mei 2021)

Markt en buurtfeest

Op zaterdag 11 september wordt in de Nude een markt georganiseerd waarop alle ideeën worden getoond en uitgewisseld. Ook komt er een podium voor sprekers, discussies. Natuurlijk is er ook muziek en lokale Nude producten.

(september 2021)

Het realiseren van goede ideeën

De Nieuwe Nu wil niet alleen plannen maken. De plannen worden steeds concreter zodat we op zoek kunnen gaan naar financiering. Samen met grondeigenaren zoeken we naar mogelijkheden voor uitvoering.

(mei 2021 – december 2021)

Vervolg Nieuwe Nu

We gaan door. De Nieuwe Nu gaat verder. We dromen ervan om met elkaar het landschap te blijven ontwikkelen. Gezamenlijk bespreken we hoe we verder gaan met de Nieuwe Nu.

(december 2021)