Nieuws

Stand van zaken rond zonnepark in de Rhenense Nu

In de Rhenense Nude aan de zuidkant van de N225 is de afgelopen tijd gewerkt aan de plannen voor het zonnepark. De buurt heeft de buurtvereniging “de Nu” opgericht en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit zonnepark en de directe omgeving.

Er is vooruitgang geboekt in het overleg met Novar (de ontwikkelaar van het zonnepark) en de grondeigenaren. De gemeenteraad van Rhenen heeft het plangebied bezocht en ze naderen het moment dat er officiële samenwerkingsovereenkomsten kunnen worden ondertekend.

Aan Buurtvereniging De Nu in Rhenen is door inzet voor het algemeen belang en het creëren van meerwaarde voor landschap en natuur een ANBI-verklaring toegekend. Dat betekent dat ze, als het project doorgaat, voor hun rol in het proces recht hebben op: A: een milestone-vergoeding en B. een buurtfonds van €0,50/MWh/jaar gedurende de looptijd van het project. Dit zal worden besteed aan de doelstellingen van de buurtvereniging.

Novar (voorheen Solarfields) zal het hele plangebied voor een periode van 25 jaar pachten. Zij willen zonnepanelen aan de zuidkant plaatsen, zodat ook bewoners aan de Afweg afstand behouden tot de panelen. De geschatte stroomopbrengst is 21.110 MWh per jaar. Het voornemen is om op ca. één hectare Agri-panelen te plaatsen waaronder akkerbouw kan plaatsvinden, een innovatief initiatief. Er kunnen meer Agri-panelen komen, dubbel landgebruik streven ze zelfs na, op voorwaarde dat het uitzicht in ieder geval niet verslechterd.
De Noordelijke helft van het gebied blijft een agrarische functie behouden, de grondeigenaren willen deze akkers zelf blijven beheren. Zij willen geen samenwerking met Herenboeren, maar stappen wel over naar meer natuur inclusieve landbouw. Door wisselteelt, inzaai van bloemstroken met gebiedseigen akkerkruiden en de aanplant van hagen met gevarieerde beplanting hopen zij bij te dragen aan het herstel van biodiversiteit. De buurtvereniging waardeert dat zij natuur inclusief willen gaan werken, en hoopt dat ze dat nog veel meer willen gaan doen om de biodiversiteit te verbeteren, zeker nu gemeente en provincie dit kunnen ondersteunen met subsidies.