Lezing over de Ouwe Nu op 24 januari

Op dinsdag 24 januari verzorgt Eric Wijnacker een lezing over “De Ouwe Nu”.

Tijd en plaats: Vredehorst, Tarthorst 1. Aanvang 20.00 uur. Toegang: 2,50 euro; voor leden gratis.

Eric Wijnacker spreekt over deze bijzondere buurtschap, die hij van kinds af aan kent. Hij zal ons meenemen naar tijden van weleer, met prachtige foto’s en verhalen over De Ouwe Nu in Wageningen, gelegen dichtbij de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht.

De ouwe Nu is een buurtschap in deels provincie Gelderland en deels provincie Utrecht. Aan de Gelderse kant is er tegenwoordig tevens een wijk met die naam (waar een deel van de oude buurtschap in is opgegaan), gelegen direct oostelijk van de huidige buurtschap, binnen de bebouwde kom van Wageningen.

De buurtschap had tot oktober 2018 geen eigen plaatsnaamborden. In oktober 2018 is de doorgaande weg, de Lawickse Allee (N225), opnieuw geasfalteerd – in ieder geval op Wagenings grondgebied. De gemeente greep deze herinrichting aan om, op verzoek van de inwoners, plaatsnaambordjes in haar deel van de buurtschap te plaatsen. Op deze bordjes staat “Oude Nude”. Omdat het gebied buiten de bebouwde kom ligt, zijn het witte plaatsnaamborden en geen blauwe.

De buurtschap in brede zin, dus het totale grondgebied, wordt in de volksmond De Nu genoemd. Het Wageningse deel wordt in de volksmond Ouwe Nu genoemd, om het te onderscheiden van de in de jaren zestig ontstane woonwijk Nude. In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Nude niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat wat je nog als buurtschap kunt beschouwen (dus exclusief het deel dat in de gelijknamige woonwijk is opgegaan) ca. 60 huizen met ongeveer 150 inwoners.

De Oude Nude was een hechte gemeenschap, met een zekere gevoelsmatige afstand tot de stad Wageningen. Als wethouders zich eens waagden op het Huppelpad, de Boomgaardweg of de Peutepas, werden ze vaak gezien als ‘die lui uit de stad’. (Bron: Eric Wijnacker)

Eric Wijnacker is geboren en getogen in Wageningen en werkt al lange tijd als redacteur en verslaggever voor dagblad De Gelderlander. Het is de eerste lezing in het jubileumjaar 2023 waarin de Historische Vereniging Oud Wageningen haar 50-jarig bestaan viert.

Meer info: https://www.oudwageningen.nl