Doe mee met een project!

De Nieuwe Nu werkt samen met betrokkenen aan nieuwe ontwikkelingen in de Nude. In het landschappelijk raamwerk en het biodiversiteitsplan staan de plannen voor de toekomst van de Nude. Met een aantal projecten zijn we nu hard aan het werk. U kunt ook meedoen met deze projecten. Meld u aan op info@denieuwenu.nl.

We werken aan

Natuurstrook 't Pasje.
Werkgroep 't Pasje werkt eraan om de natuurstrook een beter leefgebied te maken voor onder andere de grote modderkruiper. Het idee is dat in de nabije toekomst het beheer wordt gedaan door de werkgroep samen met buurtschap de Oude Nude.

klik hier om meer te weten te komen over de stand van zaken in 't Pasje

Toetie Froetie route
Tussen de buurtschappen de Oude Nude en Plantenveredeling, Kortenoord en de wijk de Nude komt een wandelroute langs eetbaar groen. Deze route wordt ontwikkeld samen met de Wetenschapswinkel en de gemeente Wageningen.

Wandelroutes met als thema "de grens"en "het water" door het landschap van de Nude.

Aanpassingen natte ecologische verbindingen
Samen met het waterschap wordt bekeken of de watergangen langs de Afweg en de Zijdvang plaatselijk kunnen worden aangepast om de natte ecologische verbinding tussen het zuiden van de Nude en het Binnenveld te verbeteren.

Nude in het groen, Kleedt de Nude aan
Samen met Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente wordt gewerkt aan vergroenen van de Nude. Hierover komt binnenkprt meer informatie.

Ideeën