Land van ons

Land van Ons is een coöperatie, die in september 2019 is opgericht en die als doel heeft om Nederlandse burgers in staat te stellen gezamenlijk landbouwgrond te kopen en deze zo te beheren dat de biodiversiteit zal worden vergroot. Aangekochte landbouwgrond blijft namelijk landbouwgrond en wordt geen officiële natuurgrond. Het gebruik van de landbouwgrond komt er wel heel anders uit te zien dan grootschalig agrarisch grondbeheer. Het doel van ‘Land van Ons’ is níet om grond aan de landbouw te onttrekken, maar om landschappelijke verbetering en biodiversiteit op agrarische percelen te kunnen financieren. Dit kan ook in de Nude! Meer informatie www.landvanons.nl

Thema: Lokale voedselproductie; Natuurinclusieve landbouw