Nieuwe Ronde, nieuwe Kansen!

De Nieuwe Ronde is een groentekwekerij in Wageningen (al meer dan 20 jaar) met inmiddels 2 lokaties aan de oostkant van de stad.
Bij ons komen in totaal zo’n 600 mensen hun groente zelfoogsten.
We hebben een flinke wachtlijst en denken al een tijdje na over uitbreiding aan de westkant van de stad.
Mocht er binnen jullie plannen ruimte zijn voor een lokale, duurzame (bio) groentekwekerij waar ook ruimte is voor ontmoeting, recreatie etc. dan houden we ons aanbevolen. We zoeken een lokatie (landbouwgrond) dicht bij de stad van minimaal 1.5 ha.
Voor meer informatie over ons concept: www.denieuweronde.nl

 

Pieter Lammerts

Thema: Lokale voedselproductie; Natuurinclusieve landbouw