Inzet van bewoners van het Thomashuis

De zeven bewoners met een beperking van het Thomashuis aan de Lawickse Allee willen graag meedoen aan de maatschappij. Ze kunnen een bijdrage leveren aan het onderhouden, snoeien en maaien, van het landschap maar ook helpen met de fruitpluk de verkoop of verwerking van producten uit de Nude.

Thema: Lokale voedselproductie