Buurtbeheer van ecologische zone ’t Pasje

Naast Nudepark 2 ligt een strook waar een ecologische zone moet komen. Het onderhoud gebeurt nu sporadisch en erg rigoureus. De gemeente krijgt het beheer overgedragen van de eigenaar Klok. Bewoners van de Oude Nude zien wat er nu misgaat. Een aantal ecologen hebben aan de bel getrokken en willen als buurt het beheer regelen om zo de toename aan biodiversiteit mogelijk te maken.

Thema: Biodiversiteit