Een behaaglijk 2022

De Nieuwe Nu wenst iedereen Een behaaglijk 2022!
In 2022 starten we met het project ‘Kleed de Nude aan’ voor een heerlijk behaaglijke Nude!
In het gebied zo’n 300ha groot – oeverwal en komgebied, vanaf de Grebbedijk tot aan de Grift en het Nieuwe Kanaal- zijn ca 80ha aan boomgaarden en 9km aan kleinschalige landschapselementen verdwenen en daarmee ook de biodiversiteit…..
Daar gaan we samen met inwoners, gebruikers, grondeigenaren en Stichting Landschapsbeheer Gelderland wat aan doen!

Het ontwikkelde landschappelijk raamwerk gebruiken we als leidraad voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Doel daarvan is, de karakteristieken van het landschap versterken, de ruimte zoveel mogelijk multifunctioneel gebruiken en bij alle nieuwe functies uitgaan van de bodemgeschiktheid, de watervoorraad en het leveren van een grote bijdrage aan de biodiversiteit.

Wilt u meedoen, dan kunt u nu alvast beginnen met het inventariseren waar u mogelijkheden heeft of ziet voor het aanbrengen van een heg, haag of houtwal maar ook andere landschapselementen zoals knotwilgen of fruitbomen kunnen worden aangebracht.
Zodra er weer meer bewegingsvrijheid is om bijeenkomsten te plannen kondigen we dat aan op de website en social media en nodigen we u van harte uit om mee te doen! Samen maken we de Nude biodiverser en mooier!