Verandering begint met goede infrastructuur!

Alle verandering begint met een goede infrastructuur. Met het oprukken van de stad (Kortenoord) voldoet de huidige wegeninfrastructuur niet meer. Concreet betekent dit het (verder) autoluw maken van de bestaande wegen en het ontwerpen/aanleggen van een fiets- en wandelnetwerk (zoals op de Eng). Niet alleen voor de fervente wandelaar, maar ook voor een ommetje. Thema: Recreatie