Waarneming.nl

De gemeente Wageningen heeft vorig jaar een zogeheten 0-meting laten uitvoeren om de biodiversiteit in kaart te brengen in het buitengebied van Wageningen.
Doormiddel van deze waarnemingenkaart willen we iedereen oproepen om waarnemen in het Nude-landschap op deze kaart te zetten. Zo kunnen we beter zicht krijgen op welke planten en dieren er speciaal in dit gebied leven en er samen voor zorgen dat dit leefgebied behouden blijft of zelf kan worden vergroot of worden verbonden met andere leefgebieden. Veel planten een diersoorten hebben baat bij verbindingzones tussen hun leefgebieden, zo kan er uitwisseling tussen populaties tot stand komen en voorkom je isolatie van leefgebieden.
Dus doe mee en zet je waarnemingen op de kaart!