De Nude over 10 jaar?

Hoe zou de Nude er over 10 jaar uitzien? Dat zal zeker anders zijn dan nu! Dat komt omdat er drie belangrijke ontwikkelingen gaande zijn die gevolgen hebben voor de Nude. Nieuwe ontwikkelingen, die te maken hebben met plannen voor opwekken van zonne- en windenergie, nieuwe woningbouwlocaties en met de toekomst van de landbouw in de Nude. De Nieuwe Nu wil meedenken over de toekomst van de Nude en ervoor zorgen dat de Nude mooier wordt en rijker aan biodiversiteit.

Versnelde uitvoering plannen zon en wind

Ten eerste heeft de gemeenteraad vlak voor de zomer ingestemd met het versneld uitvoeren van de Routekaart Klimaatneutraal Wageningen. Dat betekent dat, niet zoals eerder was vastgesteld voor 2040, maar voor 2030 drie windmolens en 100 ha zonnepark moeten zijn gebouwd. Liever worden er meer windmolens gebouwd, zodat er minder zonneparken nodig zijn (1 windmolen = 20 ha zonneveld). Er wordt nu dus extra hard gezocht naar grond, zeker in de Nude.

Nieuwe woningbouwlocaties in de Nude?

Ten tweede wil Wageningen voor 2040 4500 tot 5000 woningen bouwen. In september worden de zoeklocaties voor woningbouw in de Raad besproken. Een deel van deze woningen zullen zeer waarschijnlijk gebouwd gaan worden in de Nude. In de oksel tussen Haarweg en Lawickse Allee en bij Kortenoord. De vraag is hoeveel woningen hier gebouwd gaan worden en hoe dat aansluit op het Nudelandschap.

Landbouw in de Nude

De laatste ontwikkeling is minder zichtbaar, maar wel belangrijk. De komende jaren zullen een aantal agrariërs stoppen met hun bedrijf. Wat gebeurt er met de landbouwgrond als boeren stoppen met hun bedrijf?  Blijft het boerenland, kan hier natuurinclusieve landbouw komen of wordt het door projectontwikkelaars (voor zonnevelden of woningbouw) opgekocht?

Op de buurtinformatiemarkt van 24 september wordt hierover gepraat met wethouders van Wageningen en Rhenen en met Michael van Buuren van de WUR. Ook zijn er kramen met allerlei initiatieven en plannen in en nabij de Nude  (het landschappelijk kader voor de Nude, het Nude-biodiversiteitsplan, Nude 2.0 Rhenen, Herenboeren, Tiny Houses, plannen natuurgebiedje ’t Pasje, Toetie Froetie wandel route, Nude in het Groen, etc) .

Deze ontwikkelingen zullen niet alleen in de Wageningse Nude plaatsvinden, maar deels ook in de Rhenense Nude. Het is één soort landschap tussen de bebouwing van Wageningen en de Grebbeberg. De plannen moeten niet stoppen bij de gemeente- en provinciegrens.  Daarom organiseren de Nieuwe Nu en Nude 2.0 gezamenlijk de buurtinformatiemarkt en daarom komen de wethouders van Wageningen én van Rhenen.