Project Nude in het Groen start op 16 mei

Informatieavond Nude in het Groen op 16 mei

Wilt u streekeigen bomen en struiken en meer vogels en vlinders op uw erf of in uw tuin? Wilt u bijdragen aan het landschap van de Nude? Dat kan! Doe mee met het project ‘Nude in het groen’ dat gelijktijdig in het buitengebied als de buurtschap van start gaat! Graag nodigen De Nieuwe Nu en Stichting Landschapsbeheer Gelderland u uit voor de gezamenlijke informatieavond op dinsdag 16 mei 2023 om 19.30 uur in het gebouw van de Duivenvereniging aan Huppelpad 2 te Wageningen. Inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur. U krijgt informatie over uw landschap en buurtschap, hoort hoe u mee kunt doen aan het project en wat de ‘spelregels’ zijn van beide projecten. U kunt u voor deze avond aanmelden via slgelderland.nl/projecten/nude-in-het-groen of langskomen op de avond zelf.

Een erf en tuin dat goed aansluit op het landschap levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en de beleving. Het zorgt ervoor dat dieren zich in een gebied kunnen verplaatsen en voldoende voedsel en beschutting kunnen vinden. Ook draagt het bij aan de streekeigen identiteit van de Nude.

Beplantingsplan erven buitengebied

In de Nude is in de loop van de jaren veel kenmerkende beplanting van de oeverwal verdwenen, zoals erfbeplanting, hagen en fruitbomen. Een adviseur van SLG komt kosteloos bij u langs om samen een schets te maken om het erf op een streekeigen manier aantrekkelijker en biodiverser te maken.Ook ontvangt u handige informatie met tips en inspiratie voor het beheer van het erf.

De schets wordt uitgewerkt tot een beplantingsplan waarmee u uw erf kunt verfraaien met streekeigen beplanting, zoals solitaire bomen, elzenrijen, knotbomen, struweelhagen of een combinatie van mogelijkheden. De beplanting wordt voordeling door de gemeente en provincie beschikbaar gesteld en kan worden afgehaald op de uitdeeldag eind 2023. Op deze manier versterkt uw terrein het omliggende landschap van de Nude!

Beplanting buurtschap de Oude Nu

De Nieuwe Nu wil samen met  bewoners van de buurtschap een streekeigen beplantingsplan opstellen voor de buurtschap de Oude Nu en nieuwe streekeigen beplanting aanplanten op openbaar terrein en erven en tuinen van de bewoners zelf.

Ook deze nieuwe beplanting voor het buurtschap wordt voordeling door de gemeente en provincie beschikbaar gesteld en kan worden afgehaald op de uitdeeldag eind 2023. Zo wordt het buurtschap nog groener en mooier.

Informatieavond

Heeft u interesse om mee te doen aan deze beplantingsprojecten of wilt u meer te weten komen over de buurtschap de Oude Nu en het omliggende landschap? Dan bent u van harte welkom op de informatieavond op dinsdag 16 mei 2023 om 19.30 uur in het gebouw van de Duivenvereniging Nudekwartier aan Huppelpad 2 te Wageningen. Aanmelden voor beide projecten kan via slgelderland.nl/projecten/nude-in-het-groen. Bent u verhinderd op 16 mei maar heeft u wel interesse om mee te doen aan dit project? Dan kunt u zich via dit formulier ook vast aanmelden voor deelname aan het project.

Dit project is een initiatief van de Gemeente Wageningen, De Nieuwe Nu en SLG en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Bart Meijer van SLG, tel. 026-3537444/06-21686504 of via b.meijer@slgelderland.nl  of via info@denieuwenu.nl