Gebiedscoöperatie Binnenveld opgericht

Half juni is de gebiedscoöperatie Binnenveld opgericht. Dit is een initiatief van agrarische ondernemers en grondeigenaren in het Binnenveld. “Doel is samen  te werken aan oplossingen voor de vraagstukken die er op hun afkomen. Het meest actuele thema is de stikstofreductie, maar ook wonen, duurzame energieopwekking, natuur en recreatie zijn opgaven die op het Binnenveld afkomen. De coöperatie wil concrete projecten uitvoeren zodat er ontwikkelingen in het Binnenveld op gang komen die boeren, burgers en landschap aan elkaar verbinden.” aldus Lodewijk Pool, voorzitter van de gebiedscoöperatie.

De coöperatie streeft naar een toekomstperspectief van het Binnenveld als gebied waarin duurzame voedselproductie kan plaatsvinden met een verdienmodel voor de volgende generatie boeren en behoud en versterking van het aanwezige agrarische cultuur- en natuurlandschap. ,,Gezien de andere ruimtelijke opgaven die er momenteel allemaal op het Binnenveld afkomen (woningbouwplannen, zoekgebied voor duurzame energie) vinden de boeren het belangrijk om mee te denken hoe deze opgaven kunnen worden verbonden aan het toekomstperspectief.”

Zie verder Ede Stad

foto Frederiek van Lienen