Excursie in natuurgebied ’t Pasje op 23 september

Op vrijdagavond 23 september om 19.00 uur is er een excursie in natuurgebied ’t Pasje.

In 2019 is de natuurgebied ’t Pasje ingericht.’ t Pasje is aangelegd als natuurcompensatie en waterberging voor het nieuwe
bedrijventerrein Nudepark II. In de afgelopen jaren heeft de natuur zich er grotendeels spontaan kunnen ontwikkelen. Vooral in het eerste jaar waren er veel zeldzame akkeronkruiden te zien, waarvan een groot deel ook op de Rode Lijst staat. Voorbeelden zijn kleine wolfsmelk, eironde leeuwenbek, spiesleeuwenbek en gladde ereprijs. Daarna groeide het terrein langzaam dicht en namen de dieren en planten van moeras en ruigte toe. Werkgroep t ‘Pasje houdt alle ontwikkelingen in het gebied goed bij. Regelmatig worden bijzondere soorten gezien, zoals bijvoorbeeld patrijzen, lepelaars, blauwborst en rietgors en ook de zeldzame rups van de Absintmonnik.

’t Pasje is alleen nog niet af.  Helaas zijn het beheer en de inrichting van het terrein nog niet optimaal voor de diersoorten waarvoor het ingericht zou moeten worden (de sloten en poelen vallen bijvoorbeeld droog de afgelopen zomers).
Met werkgroep ‘t Pasje denken en werken we actief mee in de inrichting en het beheer van ‘t Pasje.
Benieuwd wat er allemaal leeft in ‘t Pasje?  Ecologen van de werkgroep laten tijdens de excursie zien welke bijzonder planten en dieren er nu al te vinden zijn en welke kansen er voor de toekomst liggen.