Op zoek naar orde in de chaos

Hoe verleiden we burgers, bedrijven, gemeente en andere stakeholders om onze leefomgeving te vergroenen? Burgerinitiatief www.denieuwenu.nl riep de hulp in van de Wetenschapswinkel (WUR) om samen met studenten de wandelroute Toetie-Froetie-Ecoboulevard, vorm te geven. Een van de studenten, Fee de Vos van de Landschape-architecture-planning-groep Wageningen, presenteerde trots haar plannen op 6 september op de markt waar wetenschappers en burgers met elkaar in gesprek gingen. Het resultaat: mooie gesprekken en feedback op haar plannen. In haar ontwerp gaat ze uit van het ontwerpen en herinrichten van de randen van de route om zo meer samenhang, orde in de chaos, tot stand brengt. Als voorbeeld heeft ze de bermen van de Marijkeweg en het talud van de Grebbedijk bij de Havenafweg uitgewerkt.
Nu op naar de realisering! Hulde aan studenten en docenten van Wageningen University & Research en Van Hall Larenstein University of Applied Sciences! Zo maken we samen Wageningen gezonder, biodiverser en mooier!