27 maart in gesprek over kleinschalige recreatie in het gebied De Nude

Begin maart zijn 12 studenten Bos en Natuurbeheer van Hogeschool van Hall Larenstein gestart met een onderzoek naar de recreatieve mogelijkheden in Wageningen west. Hun onderzoek strekt zich uit over het gebied tussen de Grebbedijk, De Grebbeberg, de Haarwal en de wijken Kortenoord/Buitenoord en de Nude. Op maandag 27 maart zijn ze aanwezig in wijkcentrum de Nude.
U kunt daar komen luisteren naar hun ideeën maar ook uw mening geven over uw wensen in het gebied. De avond start om 19.30 en is om 21.00 afgelopen.
Voorafgaand aan de avond willen we u vragen de door de studenten opgestelden enquette in te vullen. U kunt daar ook aangeven of u aanwezig wilt zijn op de avond zelf.
Enquêtte