De Nude wordt aangekleed!

De startbijeenkomst van Nude in het Groen/Buurtschap in het Groen van 16 mei is goed bezocht door zo’n 25 mensen. Vijftien bewoners hebben zich aangemeld om mee te doen. Bij een deel van de bewoners komt de ontwerper van Landschapsbeheer Gelderland langs om een erfbeplantingsplan te maken. De bewoners van buurtschap de Oude Nude maken samen een plan voor het totale buurtschap. Inmiddels is er al een eerste rondgang door de buurt geweest waar ideeën zijn geïnventariseerd. Het plan wordt nu uitgewerkt zodat in het najaar het plantmateriaal kan worden uitgedeeld en geplant.

Als u nog mee wilt doen dan kan dat! Stuur een mail naar info@denieuwenu.nl