Stand van zaken in de Rhenense Nude

In december 2020 werden de plannen bekend gemaakt om in de Rhenense Nude 30 ha zonnepanelen aan te leggen. Inmiddels heeft de gemeenteraad zich uitgesproken dat ze 30 ha teveel vindt en maximaal 16 ha zonneveld op deze locatie wil aan de zuidzijde van het gebied bij de Afweg.

Bewoners van de Rhenense  Nude  hebben een alternatief plan gemaakt voor het hele gebied: Nude 2.0.  Onderdeel van dit plan is dat het land door een landbouw coöperatie in gebruik wordt genomen, bijvoorbeeld door het Wageningse initiatief van de Herenboeren. Het gebied is met 30 ha  groot genoeg om zelfs twee coöperatieve boerderijen te vestigen. Zo kunnen 250 huishoudens voor ca 70% van hun consumptie lokaal worden voorzien. Dat levert ook nog eens een enorme CO2 besparing op.

Landschappelijk gezien worden ca 5 km aan hagen en heggen mét diverse notenbomen hersteld. De Nederlandse Vereniging van Landschappen gaat er van uit dat, door aanplant van hagen en heggen, een landschap ca 3000 soorten planten en dieren kan herbergen. Een enorme verbetering van de biodiversiteit van de Nude!

Naast de groene structuur van heggen en hagen wil de buurt ook een verbindende blauwe structuur ontwikkelen met natte verbindingen tussen de Blauwe Kamer en het Binnenveld. Als watervoerend én ecologisch extraatje wordt de Nudebeek hersteld, die kronkelend een oude rijnloop volgt met een snoer van poelen in haar oksels. In het gebied bevinden zich nog diverse percelen met bol-akkertjes, die nooit te nat of te droog zijn. Dit sluit perfect aan bij het Actieplan Watersparen van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Om dit allemaal te kunnen realiseren is de Rhenense buurt een stichting aan het oprichten. Ook wordt op dit moment verkend wat de mogelijkheden zijn om een energie coöperatie op te richten, zodat een schaalsprong kan worden gemaakt met de duurzaamheid van de  gebouwen en de hele Nude.