logo
e07d28c7-da21-47bb-b04f-3dc7dab29c31
Het ijs is weer gesmolten, nadat zelfs in de Nude is geschaatst! Graag brengen we u op de hoogte van het laatste nieuws.
Veel mensen hebben gereageerd op onze website en via social media. We hebben een aantal mooie nieuwe ideeën ontvangen, zoals u hieronder kunt lezen.
U kunt nog steeds uw ideeën insturen. Eind maart gaan we aan de slag met deze ideeën. We zouden graag een live bijeenkomst organiseren om met elkaar over de Nude te praten. Live lukt dat voorlopig helaas nog niet. Daarom doen we dit online in de vorm van een webinar. Dit webinar houden we eiop 24 maart 's avonds om 19.30 uur. Reserveer vast deze avond in uw agenda! U krijgt nog uitgebreide instructies hoe u deel kan nemen.
De komende maand gaat een groep studenten van Van Hall Larenstein aan het werk in ons gebied. Dat doen ze om ons (en de gemeente) meer informatie te geven. Ze inventariseren alle houtige beplanting, kijken wat de kwaliteit is en geven hun visie op de gewenste ontwikkelingen in het landschap van de Nude. We houden u op de hoogte.

Waarneming.nl

Hoe is het gesteld met de biodiversiteit in de Nude? In de Nude worden regelmatig bijzondere soorten gespot. Om een beter beeld te krijgen van wat er leeft in de Nude roepen we iedereen op om zoveel mogelijk (oude en nieuwe) waarnemingen te melden op https://waarneming.nl/locations/674696/ . Op deze manier krijgen we als bewoners overzicht waar welke bijzondere soorten zijn gezien. Dat geeft weer een goede stimulans om verder te werken aan de biodiversiteit in ons landschap.

waarneming.nl

Nieuwe ideeën

Energietuin

Mijn idee: Ik heb een weilandje tussen de provinciale weg en Wageningse Afweg, een halve hectare (voetbalveld). Een klein deel heb ik druiven gezet en stuk of tien fruitboompjes. De rest wil het meer natuurlijk inrichten, eventueel ook zonnepanelen op een deel, ingepast in het groen. Ik heb contact met Agrarisch natuurcollectief Veluwe, onder andere over aanleg van een poel …

Meer lezen
Energietuin

Verandering begint met goede infrastructuur!

Verandering begint met goede infrastructuur!
Alle verandering begint met een goede infrastructuur. Met het oprukken van de stad (Kortenoord) voldoet de huidige wegeninfrastructuur niet meer. Concreet betekent dit het (verder) autoluw maken van de bestaande wegen en het ontwerpen/aanleggen van een fiets- en wandelnetwerk (zoals op de Eng). Niet alleen voor de fervente wandelaar, maar ook voor een ommetje.

Meer lezen

Nieuwe Ronde, nieuwe Kansen!

De Nieuwe Ronde is een groentekwekerij in Wageningen (al meer dan 20 jaar) met inmiddels 2 lokaties aan de oostkant van de stad. Bij ons komen in totaal zo'n 600 mensen hun groente zelfoogsten. We hebben een flinke wachtlijst en denken al een tijdje na over uitbreiding aan de westkant van de stad. Mocht er binnen jullie plannen ruimte zijn …

Meer lezen
Nieuwe Ronde, nieuwe Kansen!
Het Nude-landschap kent een rijke geschiedenis. De eerste kaart die we hebben kunnen vinden dateert uit 1573. Vroeger was het een nat, bebost gebied dat onder grote invloed stond van waterlopen. In de loop der eeuwen transformeerde het landschap van kleinschalig landbouwgebied naar het huidige voornamelijk open akker en weidelandschap. Het landschap in de Nude gaat de komende jaren sterk veranderen onder invloed van de vele ruimtelijke vraagstukken die er een plek moeten krijgen. Maar hoe zal het toekomstige Nude-landschap er uit gaan zien, meer zoals vroeger of krijgt het een geheel nieuw karakter?
Denk nu mee over de toekomst van het Nude-landschap kijk op www.denieuwenu.nl en post uw idee!

Nieuwe Nu werkt aan de toekomst

Nieuwe Nu werkt aan de toekomst

Meer lezen
Nieuwe Nu werkt aan toekomst
MailPoet