Kansen voor de Wageningse Afweg

Het Waterschap Vallei en Veluwe wil de duikers in de watergang aan de noordzijde van de Wageningse Afweg vervangen. Deze watergang is nu erg smal, ondiep en heeft steile oevers. Om de watergang geschikter te maken als leefgebied voor bijvoorbeeld de grote modderkuiper is uitdiepen en het aanleggen van (zo hier en daar) een flauwe oever belangrijk. In ons biodiversteitsplan staat dat een natte ecologische verbinding tussen de Afweg en de Zijdvang richting Grift erg belangrijk is. Niet alleen voor de grote modderkruiper maar ook voor andere soorten zoals poelkikker, libellen, ringslang, en verschillende oeverplanten die zullen profiteren van deze verbinding. Bovendien dragen deze oevers bij aan een gevarieerd landschap, aantrekkelijk voor ons, bewoners en recreanten.

Het Waterschap heeft de Nieuwe Nu benaderd om gezamenlijk te bekijken of hier mogelijkheden liggen. Onlangs hebben we een schouw gedaan met vertegenwoordigers van het Waterschap en Werkgroep ’t Pasje. We hebben langs deze watergang de kansen in kaart gebracht. Conclusie is dat er zeker mogelijkheden zijn. De oevers zijn veelal in handen van particulieren. Binnenkort wordt overlegd met deze eigenaren of er interesse is om mee te werken aan deze eerste stap op weg naar een ecologische natte verbinding richting de Grift.