Landschappelijk raamwerk voor de Nieuwe Nu

Nu Online! De presentatie van het landschappelijk raamwerk voor de Nieuwe Nu waarin we de #biodiversiteit, de #bodem en het #water als uitgangspunt nemen voor verdere plannen.
De basis voor het #landschappelijk #raamwerk is een doorwrochte analyse van het gebied. We hebben gekeken naar de ondergrond, bodem en water maar ook naar bestaande groenstructuren, ecologie, bewoning en infrastructuur en de biodiversiteit in het gebied. Speciaal voor de Nieuwe Nu is een biodiversiteitsplan gemaakt door ecoloog Alex Tabak in samenwerking met de bewoners van het buurtschap de Oude Nude.
De gebiedsanalyse en het biodiversiteitsplan hebben drie uitgangspunten voor het landschappelijk raamwerk opgeleverd:
• Bodem, water, biodiversiteit zijn de basis voor alle nieuwe plannen
• De identiteit van het landschap moet worden versterkt
• en last but not least alle ruimte gebruik is/wordt multifunctioneel
Met behulp vanverschillende landschappelijke bouwstenen, zoals heggen, hagen houtwallen maar ook het aanbrengen van rietoevers, knotwilgen en fruitbomen willen we een stevig groen-blauw raamwerk smeden .
Een raamwerk dat de basis vormt voor het vergroten van de biodiversiteit én bijdraagt aan het versterken van de verschillende landschappelijke kwaliteiten.
Allerlei ideeën en wensen die we hebben opgehaald bij bewoners en gebruikers in het gebied maar ook van reeds bestaande en nieuwe plannen vullen het raamwerk aan of worden ingepast.
Aan de hand van verschillende kansenkaarten zijn deze wensen en ideeën verder uitgewerkt.
Het landschappelijk raamwerk en de  kansenkaarten leggen gezamenlijke een basis voor de integratie van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, woningbouw, voedsel(bos)bouw, biodiversiteit en recreatie.
In 2022 gaan we aan de slag met het uitvoeren van concrete plannen.
Helaas kunnen we het op de buurtmarkt gepresenteerde 'Nieuwe Nu spel' -samen spelenderwijs ontwerpen aan de Nieuwe Nu- nu nog niet spelen maar zodra er weer mogelijkheden gaan we aan de slag en nodigen we u uit om samen te kijken waar we de verdwenen 80ha boomgaarden en 9km aan landschapselementen weer deels kunnen terug planten!

Doet u ook mee? Samen maken we de Nude mooier!