Nieuwe bijenoase langs de Lawickse Allee

Op het voormalige terrein van ‘Plantenveredeling’ langs de Lawickse Allee hebben vrijwilligers en bewoners zaterdag een bijenoase aangelegd. Een bijenoase is een plek met inheemse bloemen, struiken en boompjes waar bijen en andere insecten volop voedsel en schuilplek kunnen vinden.

Bijen, bessen, bloemen
De vrijwilligers plantten op de groenstrook aan de wegzijde een flink aantal inheemse struiken aan, zoals sleedoorn, kornoelje, roos en liguster. Ook werden er acht fruitbomen neergezet. Op een later moment zal een deel van het terrein worden ingezaaid met wilde bloemenzaad. Alle nieuwe beplanting zorgt ervoor dat er straks veel stuifmeel en nectar voor bijen en andere insecten is. Ook vogels kunnen zich op het terrein, als de struiken groter zijn, tegoed doen aan bessen én er schuilen en nestelen.

Totaal vijf oases
Het is de derde bijenoase die de Wageningse werkgroep Biodiversiteit realiseert, samen met de gemeente en onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De werkgroep legt in totaal 5 bijenoases aan in Wageningen en zorgt voor het onderhoud daarvan. In februari zijn de eerste twee bijenoases aangelegd op de Wageningse Eng. Op alle bijenoases komen ook bijenhotels te staan.

Meedoen
Wil je je aansluiten bij de werkgroep Biodiversiteit? Je bent van harte welkom! Meld je aan bij Nynke Groendijk, coördinator van de werkgroep. nynke.groendijk@gmail.com

(foto Miranda Koffijberg)