60 jaar ecologisch experiment rondom Ossenkampen

In de Nieuwe Nu vindt een van de oudste ecologische experimenten plaats. In het Ossekampen Grassland Experiment dat in 1958 begon, worden een aantal proefvelden al meer dan 60 jaar onderzocht door onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Uit het onderzoek blijkt dat bodemverzuring de belangrijkste oorzaak is van de afgenomen verscheidenheid van plantensoorten. Door het nemen van milieu maatregelen in landbouw en verkeer krijgen geel walstro, kruipend zenegroen en vlinderbloemige zoals de gewone rolklaver weer een kans zich te vestigen.
Meer informatie over het onderzoek