Plan voor de Rhenense Nude: Nude 2.0

In de Rhenense Nude zijn de bewoners ook actief. In de vorige nieuwsbrief stond een bericht over de plannen voor een bijna 30 ha groot zonneveld tussen de N224 en de Wageningse Afweg. Inmiddels wordt door de omwonenden nagedacht over alternatieven en mogelijkheden om de Rhenense Nu op een andere manier te ontwikkelen en een gebruikscoöperatie Nude 2.0 op te richten. Zie https://www.youtube.com/watch?v=_Y_6OBvXpdI