Uw mening over duurzaam opwekken energie


Nederland wil in 2020 voor de helft op duurzame energie draaien. In de Regio Foodvally dragen we daar ons steentje aan bij. Daarom wordt er met 7 gemeenten, 2 provincies, 2 waterschappen en vele andere partijen en inwoners een regioplan gemaakt. Een groep inwoners uit de hele regio, een zogenaamd burgerforum, geeft advies over dit regioplan dat doen zij vanuit wat U belangrijk vindt als inwoner of ondernemer. Daarom hebben zij uw mening nodig.
Kijk voor meer informatie en het invullen van de vragenlijst op resfoodvalley.nl