Buurtmarkt 11 september

Op zaterdag 11 september vindt er een buurtmarkt plaats in de Nude, die georganiseerd wordt door de Nieuwe Nu. De markt is geopend tussen 13.00 en 17.00 uur en is in de tuin van het Thomashuis aan de Lawickse Allee 222.
Op de markt staan kramen waarin bewoners, gebruikers en organisaties die actief zijn in de Nude informatie geven over hun ideeën en plannen. U hoort er meer over initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw, lokaal voedsel verbouwen, het verhogen van de biodiversiteit, duurzame energie op de Ossenkampen, tiny houses en kleinschalige recreatie. Al deze initiatieven kunnen plaatsvinden in het westelijke buitengebied van Wageningen tussen de Grebbedijk, de Zijdvang, het Nieuwe Kanaal en de stadsrand.

De projectgroep van de Nieuwe Nu heeft een voorstel voor een landschappelijk raamwerk gemaakt voor de Nude. Dit raamwerk zal dienen als basisplan voor het landschap waarbinnen toekomstige ontwikkelingen een plek kunnen vinden. Wensen en ideeën uit het gebied zijn vertaald naar een viertal thematische kansenkaarten. Met behulp van voorbeelden wordt een toekomstbeeld geschetst voor de Nieuwe Nu, anno 2050. Ook zal het Nude-spel worden gepresenteerd, dat de komende tijd op verschillende locaties wordt gespeeld. Hiervoor kan iedereen zich aanmelden.
In verband met coronamaatregelen die nog steeds gelden, wordt de markt als een infomarkt met looproute georganiseerd. Dat betekent dat de 1.5m regel van kracht is.

Boeren, burgers en buitenlui, iedereen is uitgenodigd om te komen, informatie te vergaren, vragen te stellen en zich aan te melden om mee te doen met plannen maken en plannen uitvoeren. Zet 11 september in uw agenda!