Watersparen

Het waterschap Valei en Veluwe doet een oproep aan grondeigenaren om mee te doen aan het opsparen van water in de bodem.
Nu duidelijk wordt dat we steeds drogere zomers krijgen, inmiddels drie op rij, en het waterpeil niet voldoende kan worden aangevuld in nattere jaargetijden moeten we echt iets gaan doen tegen de droogte. Het waterschap doet al veel om het water zo lang mogelijk vast te houden in het hoofdwatersysteem maar dringende hulp is nodig van grondeigenaren.
Wie investeert in watermaatregelen, laten we niet droogstaan, zo zegt het waterschap Waterschap Vallei en Veluwe en dus draagt zij financieel bij aan maatregelen in het landelijk gebied om water vast te houden en zo droogte tegen te gaan. Doe je mee?
Kijk dan watersparen