WUR percelen vergroenen

In de Nieuwe Nu liggen veel proefvelden van Wageningen Universiteit. Veel velden grenzen direct aan de stadsrand, zoals bij Kortenoord en aan de Haarweg maar ook ten zuiden van de Lawickse Allee liggen verscheidene velden. Unifarm beheert, als onderdeel van de Plant Sciences Group van Wageningen-UR, in en rond Wageningen ongeveer 240ha proefvelden. Deze velden worden gebruikt voor proeven op het gebied van akkerbouw, grasland en vollegrondstuinbouw. Vorig jaar is begonnen met het aanbrengen van kruidenstroken langs een aantal van de akkers langs de Lawickse Allee. Wie Wageningen vanuit Rhenen binnenkwam werd getrakteerd op een mooie zee van bloemen. Ook dit voorjaar zullen er weer kruidenstroken worden aangebracht.
Daarnaast heeft Unifarm afgelopen maand bijna 1200 meter aan hagen op Wagenings grondgebied gepoot, waarvan 400 meter langs de Lawickse Allee.
Met het oog op het verhogen van de biodiversiteit en de verfraaiing van het landschap wordt het ook steeds groener rond de WUR percelen.