Zeven aanbevelingen Burgerforum

Het burgerforum dat zich gebogen heeft over de Regionale Energie Strategie in Regio Food Valley heeft het advies samengevat in zeven aanbevelingen. Die geven weer wat inwoners van de regio belangrijk vinden en wat zij waarderen aan hun leefomgeving. Aanbevelingen en voorwaarden voor succes “Geef mensen naast lasten de lusten en wees creatief daarin. Richt … Lees meer

Groen Kortenoord

In de wijk Kortenoord ( Mozaïekwijk, Tuinwijk en straks ook Buitenoord) werken wij als bewoners informeel samen in ‘Groen Kortenoord’ – om elkaar te ontmoeten & het groen in de wijk aantrekkelijker te maken, dwz kleurrijk en divers, goed voor vogels, vlinders en andere soorten, fijn om te spelen en om van te genieten. Sinds … Lees meer

Watersparen

Het waterschap Valei en Veluwe doet een oproep aan grondeigenaren om mee te doen aan het opsparen van water in de bodem. Nu duidelijk wordt dat we steeds drogere zomers krijgen, inmiddels drie op rij, en het waterpeil niet voldoende kan worden aangevuld in nattere jaargetijden moeten we echt iets gaan doen tegen de droogte. … Lees meer

Meer OER speelplekken!

Mijn idee: Ik zou graag meer een verbinding willen zien rondom de grens Kortenoord en het Binnenveld waar kinderen de uitdaging voelen om in de natuur te komen. Spannende wandelpaadjes, bruggetjes, waterspeelplekken en educatieplekken waar kinderen meer leren over de natuur en de omgeving. Meer speelsheid waar kinderen zich ook uitgedaagd voelen om meer te … Lees meer

WUR percelen vergroenen

In de Nieuwe Nu liggen veel proefvelden van Wageningen Universiteit. Veel velden grenzen direct aan de stadsrand, zoals bij Kortenoord en aan de Haarweg maar ook ten zuiden van de Lawickse Allee liggen verscheidene velden. Unifarm beheert, als onderdeel van de Plant Sciences Group van Wageningen-UR, in en rond Wageningen ongeveer 240ha proefvelden. Deze velden … Lees meer

‘Overkap’ met zonnepanelen

Wellicht is het een plan om in plaats van de natuur op te offeren en de landbouwgrond dicht te leggen met zonnepanelen, eerst het industrieterrein en de haven te “overkappen” met zonnepanelen. Niemand die het erg vind om onder een overkapping van zonnepanelen te parkeren als ze naar de gamma of de welkoop gaan. Kan … Lees meer

Nieuwe Ronde, nieuwe Kansen!

De Nieuwe Ronde is een groentekwekerij in Wageningen (al meer dan 20 jaar) met inmiddels 2 lokaties aan de oostkant van de stad. Bij ons komen in totaal zo’n 600 mensen hun groente zelfoogsten. We hebben een flinke wachtlijst en denken al een tijdje na over uitbreiding aan de westkant van de stad. Mocht er … Lees meer

Energietuin

Mijn idee: Ik heb een weilandje tussen de provinciale weg en Wageningse Afweg, een halve hectare (voetbalveld). Een klein deel heb ik druiven gezet en stuk of tien fruitboompjes. De rest wil het meer natuurlijk inrichten, eventueel ook zonnepanelen op een deel, ingepast in het groen. Ik heb contact met Agrarisch natuurcollectief Veluwe, onder andere … Lees meer

Verandering begint met goede infrastructuur!

Alle verandering begint met een goede infrastructuur. Met het oprukken van de stad (Kortenoord) voldoet de huidige wegeninfrastructuur niet meer. Concreet betekent dit het (verder) autoluw maken van de bestaande wegen en het ontwerpen/aanleggen van een fiets- en wandelnetwerk (zoals op de Eng). Niet alleen voor de fervente wandelaar, maar ook voor een ommetje. Thema: … Lees meer