Bijzondere plekken verzamelen! Doet u mee?

Stel u krijgt hoog bezoek! Aan u wordt gevraagd om een rondleiding te geven in het gebied waar u woont en of werkt. Welke plekken in het gebied laat u zien en wat vertelt u erbij? En waarom heeft u juist deze plekken uitgekozen? Dat is niet alleen leuk om te horen voor het bezoek … Lees meer

Gemeenschappelijke buurttuin

Het buurtschap de Oude Nude wordt gevormd door een gezellige groep bewoners. Het ontbreekt in het buurtschap echter aan een gemeenschappelijke (buiten)ruimte voor de buurtgenoten (en voor bezoekers of derden).  Een dergelijke  gemeenschappelijke buitenruimte zal ingericht moeten worden passend bij het karakter van het landschap en zal een maatschappelijke functie hebben. Denk hierbij aan een … Lees meer

Verhogen biodiversiteit op de akkers

Mijn idee: Op de akkers en op braakliggende terreinen in en rond de Nude komen uitzonderlijk veel soorten akkeronkruiden voor, waaronder verschillende soorten die op de Rode Lijst staan (o.a. spiesleeuwenbek, eironde leeuwenbek, kleine wolfsmelk, gegroefde veldsla en blauw walstro). Bij verkeerd beheer verdwijnen deze bijzondere soorten. Door akkertjes in te richten en bij het … Lees meer

Uw mening over duurzaam opwekken energie

Nederland wil in 2020 voor de helft op duurzame energie draaien. In de Regio Foodvally dragen we daar ons steentje aan bij. Daarom wordt er met 7 gemeenten, 2 provincies, 2 waterschappen en vele andere partijen en inwoners een regioplan gemaakt. Een groep inwoners uit de hele regio, een zogenaamd burgerforum, geeft advies over dit … Lees meer