Stand van zaken rond zonnepark in de Rhenense Nu

In de Rhenense Nude aan de zuidkant van de N225 is de afgelopen tijd gewerkt aan de plannen voor het zonnepark. De buurt heeft de buurtvereniging “de Nu” opgericht en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit zonnepark en de directe omgeving. Er is vooruitgang geboekt in het overleg met Novar (de ontwikkelaar van … Lees meer

De Nieuwe Nu op de Molenmarkt en bij Open Monumentendag

Op de Molenmarkt in Wageningen op 9 september waren ook vrijwilligers van de Nieuwe Nu en de uilenwerkgroep Wageningen aanwezig. De opgezette uilen en wezel zijn gevonden dode dieren in de Oude Nude. De hele dag was er aanloop van geïnteresseerden. Altijd leuk om ervaringen en kennis te delen. En dat leverde een nieuw weetje … Lees meer

De Nude wordt aangekleed!

De startbijeenkomst van Nude in het Groen/Buurtschap in het Groen van 16 mei is goed bezocht door zo’n 25 mensen. Vijftien bewoners hebben zich aangemeld om mee te doen. Bij een deel van de bewoners komt de ontwerper van Landschapsbeheer Gelderland langs om een erfbeplantingsplan te maken. De bewoners van buurtschap de Oude Nude maken … Lees meer

Biodiversity Challenge

Op 1 juli a.s. wordt er op de Wageningen Campus een Biodiversity Challenge georganiseerd, waarbij inwoners van Wageningen samen met medewerkers en studenten van de universiteit op zoek gaan naar verschillende soorten vogels, insecten, planten en andere levende wezens. We bieden een gevarieerd programma met allerlei natuurexcursies over het campusterrein, workshops, presentaties en stands. Kom … Lees meer

Project Nude in het Groen start op 16 mei

Informatieavond Nude in het Groen op 16 mei Wilt u streekeigen bomen en struiken en meer vogels en vlinders op uw erf of in uw tuin? Wilt u bijdragen aan het landschap van de Nude? Dat kan! Doe mee met het project ‘Nude in het groen’ dat gelijktijdig in het buitengebied als de buurtschap van … Lees meer

Lezing over de Ouwe Nu op 24 januari

Op dinsdag 24 januari verzorgt Eric Wijnacker een lezing over “De Ouwe Nu”. Tijd en plaats: Vredehorst, Tarthorst 1. Aanvang 20.00 uur. Toegang: 2,50 euro; voor leden gratis. Eric Wijnacker spreekt over deze bijzondere buurtschap, die hij van kinds af aan kent. Hij zal ons meenemen naar tijden van weleer, met prachtige foto’s en verhalen … Lees meer

Voedselbos boerderij Eetbare Wildernis zoekt grond

Wij willen een stuk landbouwgrond omtoveren tot een eetbare wildernis. Een plek waar wij ons verbinden met de natuur. Wij willen er het bodemleven met rust laten, een diversiteit aan eetbare bomen planten en water creëren voor diversiteit. Een natuurinclusieve boerderij, met een sociaal en educatief karakter. Een plek waar je je kunt inspireren, tot … Lees meer

Programma Buurtinformatiemarkt de Nieuwe Nu 2022

Zaterdag 24 september is onze jaarlijkse buurtinformatiemarkt van de Nieuwe Nu. Dit jaar organiseren we de markt samen met de bewoners van de Rhenense Nude (Nude 2.0). De buurtinformatiemarkt start om 13.30 in de tuin van het Thomashuis op Lawickse Allee 222 in Wageningen. Het programma is als volgt: 13.30 – 17.00 Informatiemarkt met kramen … Lees meer

De Nude over 10 jaar?

Hoe zou de Nude er over 10 jaar uitzien? Dat zal zeker anders zijn dan nu! Dat komt omdat er drie belangrijke ontwikkelingen gaande zijn die gevolgen hebben voor de Nude. Nieuwe ontwikkelingen, die te maken hebben met plannen voor opwekken van zonne- en windenergie, nieuwe woningbouwlocaties en met de toekomst van de landbouw in … Lees meer

Excursie in natuurgebied ’t Pasje op 23 september

Op vrijdagavond 23 september om 19.00 uur is er een excursie in natuurgebied ’t Pasje. In 2019 is de natuurgebied ’t Pasje ingericht.’ t Pasje is aangelegd als natuurcompensatie en waterberging voor het nieuwe bedrijventerrein Nudepark II. In de afgelopen jaren heeft de natuur zich er grotendeels spontaan kunnen ontwikkelen. Vooral in het eerste jaar … Lees meer