Buurtmarkt Nieuwe Nu op 24 september. Save the date!

In de Nude wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de tweede buurtmarkt. Deze markt vindt plaats op zaterdagmiddag 24 september bij het Thomashuis aan de Lawickse Allee 222. Op de markt zullen de laatste ontwikkelingen en ideeën voor de Nude te zien zijn. Ook zijn er streekproducten en schenken we een buurtborrel. Meer info … Lees meer

Gebiedscoöperatie Binnenveld opgericht

Half juni is de gebiedscoöperatie Binnenveld opgericht. Dit is een initiatief van agrarische ondernemers en grondeigenaren in het Binnenveld. “Doel is samen  te werken aan oplossingen voor de vraagstukken die er op hun afkomen. Het meest actuele thema is de stikstofreductie, maar ook wonen, duurzame energieopwekking, natuur en recreatie zijn opgaven die op het Binnenveld … Lees meer

Toetie Froetie route

De Toetie Froetie route, een van de initiatieven van de Nieuwe Nu, krijgt een startsubsidie van de gemeente uit de pot “Wageningen Aantrekkelijk”. Langs de stadsrand tussen de buurtschappen de Oude Nude en Plantenveredeling, de wijken Kortenoord en  de Nude komt de Toetie Froetie wandelroute. De route loopt langs groene parels, waar eetbare gewassen worden … Lees meer

Stand van zaken in de Rhenense Nude

In december 2020 werden de plannen bekend gemaakt om in de Rhenense Nude 30 ha zonnepanelen aan te leggen. Inmiddels heeft de gemeenteraad zich uitgesproken dat ze 30 ha teveel vindt en maximaal 16 ha zonneveld op deze locatie wil aan de zuidzijde van het gebied bij de Afweg. Bewoners van de Rhenense  Nude  hebben … Lees meer

Op 24 september weer een buurtmarkt van de Nieuwe Nu!

Op 24 september willen we een tweede Nieuwe Nu buurtmarkt organiseren. Vorig jaar was de buurtmarkt een groot succes. Het was gezellig en er waren veel discussies over de initiatieven en de plannen voor ons gebied. Net als de vorige keer zullen er dit jaar weer kraampjes zijn, waarin de stand van zaken van de … Lees meer

Kansen voor de Wageningse Afweg

Het Waterschap Vallei en Veluwe wil de duikers in de watergang aan de noordzijde van de Wageningse Afweg vervangen. Deze watergang is nu erg smal, ondiep en heeft steile oevers. Om de watergang geschikter te maken als leefgebied voor bijvoorbeeld de grote modderkuiper is uitdiepen en het aanleggen van (zo hier en daar) een flauwe … Lees meer

Nieuwe bijenoase langs de Lawickse Allee

Op het voormalige terrein van ‘Plantenveredeling’ langs de Lawickse Allee hebben vrijwilligers en bewoners zaterdag een bijenoase aangelegd. Een bijenoase is een plek met inheemse bloemen, struiken en boompjes waar bijen en andere insecten volop voedsel en schuilplek kunnen vinden. Bijen, bessen, bloemen De vrijwilligers plantten op de groenstrook aan de wegzijde een flink aantal … Lees meer

Burgemeester oogst eerste wijkcompost van Kortenoord

De wijk Kortenoord heeft sinds een half jaar een eigen composteerplek. Groenafval uit de tuinen van wijkbewoners krijgt hier een tweede leven. Een ‘composteerteam’ verwerkt bladeren, maaisel en ander tuinafval lokaal tot mooie compost. Afgelopen zaterdag 12 maart nam burgemeester Floor Vermeulen de eerste emmer compost feestelijk in ontvangst. De wijkcomposteerplek in Kortenoord langs de … Lees meer

Plan voor de Rhenense Nude: Nude 2.0

In de Rhenense Nude zijn de bewoners ook actief. In de vorige nieuwsbrief stond een bericht over de plannen voor een bijna 30 ha groot zonneveld tussen de N224 en de Wageningse Afweg. Inmiddels wordt door de omwonenden nagedacht over alternatieven en mogelijkheden om de Rhenense Nu op een andere manier te ontwikkelen en een … Lees meer