Herenboeren

Met een groep enthousiastelingen uit Wageningen zijn we aan het kijken of het mogelijk is om een ‘buurtboerderij’ op te starten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via het Herenboeren concept. In dit concept is het mogelijk om voor een grote groep (500 monden) lokaal voedsel te produceren op zo’n 15-20 ha grond in de omgeving van … Lees meer

Meer OER speelplekken!

Mijn idee: Ik zou graag meer een verbinding willen zien rondom de grens Kortenoord en het Binnenveld waar kinderen de uitdaging voelen om in de natuur te komen. Spannende wandelpaadjes, bruggetjes, waterspeelplekken en educatieplekken waar kinderen meer leren over de natuur en de omgeving. Meer speelsheid waar kinderen zich ook uitgedaagd voelen om meer te … Lees meer

Waarneming.nl

De gemeente Wageningen heeft vorig jaar een zogeheten 0-meting laten uitvoeren om de biodiversiteit in kaart te brengen in het buitengebied van Wageningen. Doormiddel van deze waarnemingenkaart willen we iedereen oproepen om waarnemen in het Nude-landschap op deze kaart te zetten. Zo kunnen we beter zicht krijgen op welke planten en dieren er speciaal in … Lees meer

‘Overkap’ met zonnepanelen

Wellicht is het een plan om in plaats van de natuur op te offeren en de landbouwgrond dicht te leggen met zonnepanelen, eerst het industrieterrein en de haven te “overkappen” met zonnepanelen. Niemand die het erg vind om onder een overkapping van zonnepanelen te parkeren als ze naar de gamma of de welkoop gaan. Kan … Lees meer

Nieuwe Ronde, nieuwe Kansen!

De Nieuwe Ronde is een groentekwekerij in Wageningen (al meer dan 20 jaar) met inmiddels 2 lokaties aan de oostkant van de stad. Bij ons komen in totaal zo’n 600 mensen hun groente zelfoogsten. We hebben een flinke wachtlijst en denken al een tijdje na over uitbreiding aan de westkant van de stad. Mocht er … Lees meer

Energietuin

Mijn idee: Ik heb een weilandje tussen de provinciale weg en Wageningse Afweg, een halve hectare (voetbalveld). Een klein deel heb ik druiven gezet en stuk of tien fruitboompjes. De rest wil het meer natuurlijk inrichten, eventueel ook zonnepanelen op een deel, ingepast in het groen. Ik heb contact met Agrarisch natuurcollectief Veluwe, onder andere … Lees meer

Verandering begint met goede infrastructuur!

Alle verandering begint met een goede infrastructuur. Met het oprukken van de stad (Kortenoord) voldoet de huidige wegeninfrastructuur niet meer. Concreet betekent dit het (verder) autoluw maken van de bestaande wegen en het ontwerpen/aanleggen van een fiets- en wandelnetwerk (zoals op de Eng). Niet alleen voor de fervente wandelaar, maar ook voor een ommetje. Thema: … Lees meer

Bijzondere plekken verzamelen! Doet u mee?

Stel u krijgt hoog bezoek! Aan u wordt gevraagd om een rondleiding te geven in het gebied waar u woont en of werkt. Welke plekken in het gebied laat u zien en wat vertelt u erbij? En waarom heeft u juist deze plekken uitgekozen? Dat is niet alleen leuk om te horen voor het bezoek … Lees meer

Gemeenschappelijke buurttuin

Het buurtschap de Oude Nude wordt gevormd door een gezellige groep bewoners. Het ontbreekt in het buurtschap echter aan een gemeenschappelijke (buiten)ruimte voor de buurtgenoten (en voor bezoekers of derden).  Een dergelijke  gemeenschappelijke buitenruimte zal ingericht moeten worden passend bij het karakter van het landschap en zal een maatschappelijke functie hebben. Denk hierbij aan een … Lees meer

Verhogen biodiversiteit op de akkers

Mijn idee: Op de akkers en op braakliggende terreinen in en rond de Nude komen uitzonderlijk veel soorten akkeronkruiden voor, waaronder verschillende soorten die op de Rode Lijst staan (o.a. spiesleeuwenbek, eironde leeuwenbek, kleine wolfsmelk, gegroefde veldsla en blauw walstro). Bij verkeerd beheer verdwijnen deze bijzondere soorten. Door akkertjes in te richten en bij het … Lees meer